Banereglement for alle aktive medlemmer.

Alle medlemmer skal efterkomme banereglementet. Det er yderst vigtigt at du som aktiv medlem har sat dig grundigt ind i disse regler, da du er ansvarlig for at overholde disse regler. Er du i tvivl om noget, så ret direkte henvendelse til bestyrelsen.

De nyeste og til enhver tid gældende regler findes her på hjemmesiden.

Undervisning på anlægget skal ske efter gældende regler i forhold til loven.

Dvs. at der skal undervises efter hhv. undervisningsplan til kat. A og B.

Det er desuden instruktørens ansvar, at der anvendes køretøjer der opfylder kravene til undervisningen.

Et medlem der ikke overholder banereglementet eller ikke underviser efter gældende regler, meddeles en skriftlig advarsel med opfordring til at efterkomme advarslen.

Misbrug af medlemskab:

Misbrug af medlemskab medfører øjeblikkelig eksklusion.

Ved misbrug forstås fx:
– at et aktivt medlem underviser elever fra andre køreskoler, hvor kørelæreren fra den pågældende køreskole ikke er aktivt medlem.
– at et aktivt medlem lader en kørelærer, som ikke er medlem, undervise på manøvrebane eller på køreteknisk anlæg, hvor kørelæreren ikke i forvejen er godkendt af bestyrelsen.
– at et aktivt medlem lader udefrakommende instruktører afvikle førstehjælpskursus på anlægget – at et aktivt medlem anvender lokalerne på anlægget til andet end det formål, som lokalet er udlejet til

Skader på materiel:

Såfremt et aktivt medlem fortier eller skjuler en skade på NKTA’s materiel, medfører det øjeblikkelig eksklusion.

Antal skader/karantæne/eksklusion:

Tre skader på køretøjer pr. år – regnet fra første skades indtruffen – medfører første gang karantæne i 1 år. Anden gang karantæne i 2 år. Ved tredje karantæneperiode eksluderes medlemmet.

Økonomiske udeståender:

Ved inkassovarsel for tilgodehavende m.m. – fx manglende betaling af baneleje, lokaleleje, billeje, selvrisiko eller kontingent – medfører øjeblikkelig eksklusion.