Velkommen

Helsingør Kørelærer Forening er Danmarks næststørste kørelærer forening, og en aktiv aktør inden for kørelærerområdet, der arbejder for en forbedring af forholdene for kørelærerne i Danmark.

Helsingør Kørelærerforening repræsenterer pt. 67 medlemmer og er den næststørste kørerlærer forening i Danmark. Helsingør Kørelærerforening blev i 2018 en selvstændig Kørelærerforening efter at have været en del af DKU i omtrent 35 år, men har i dag et konstruktivt samarbejde med både DKU, DKL, Kørelærerforeningen og Foreningen Frie Kørelærere.

Helsingør Kørelærerforening deltager ligeledes i udvalgsarbejdet i Helsingør Kommune omkring udvikling af færdselssikkerheden herunder i arbejdet omkring ombygning af de vejtekniske foranstaltninger, som kommunen foranlediger. Vi bidrager ved at observere og komme med input til hvordan man kan løse konkrete farlige trafikale knudepunkter rundt omkring i kommunen.

Helsingør Kørelærerforening er den eneste kørelærerorganisation, der ejer et køreteknisk anlæg. (Nordsjællands Køretekniske Anlæg – NKTA APS), og Helsingør Kørelærerforeningens bestyrelse har på den baggrund et indgående kendskab til driften af køreteknisk anlæg. Bestyrelsen deltager både i det nationale og i det Nordiske samarbejde omkring udviklingen i brugen og driften af køretekniske anlæg i både Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige.