Helsingør Kørelærer Forening er Danmarks næststørste kørelærer forening, og en aktiv aktør inden for kørelærerområdet, der arbejder for en forbedring af forholdene for kørelærerne i Danmark.

Helsingør Kørelærerforening repræsenterer pt. 52 medlemmer og er den næststørste kørerlærer forening i Danmark. Helsingør Kørelærerforening blev i 2018 en selvstændig Kørelærerforening efter at have været en del af DKU i omtrent 35 år, men har i dag et konstruktivt samarbejde med både DKU, DKL, Kørelærerforeningen og Foreningen Frie Kørelærere.

Helsingør Kørelærerforening deltager ligeledes i udvalgsarbejdet i Helsingør Kommune omkring udvikling af færdselssikkerheden herunder i arbejdet omkring ombygning af de vejtekniske foranstaltninger, som kommunen foranlediger. Vi bidrager ved at observere og komme med input til hvordan man kan løse konkrete farlige trafikale knudepunkter rundt omkring i kommunen.

Vi er i løbende dialog med Færdselsstyrelsen og andre relevante myndigheder, vedrørende afvikling af teori og køreprøver, og ikke mindst udbuddet af disse.

Helsingør Kørelærerforening er den eneste kørelærerorganisation, der ejer et køreteknisk anlæg. (Nordsjællands Køretekniske Anlæg – NKTA APS), og Helsingør Kørelærerforeningens bestyrelse har på den baggrund et indgående kendskab til driften af køreteknisk anlæg. Bestyrelsen deltager både i det nationale og i det Nordiske samarbejde omkring udviklingen i brugen og driften af køretekniske anlæg i både Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige.