Baneregler for alle aktive medlemmer.

Det er yderst vigtigt at du som aktiv medlem og bruger af anlægget, har sat dig grundigt ind i banereglementet og til enhver tid følger den. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret via denne hjemmeside. Er du i tvivl om noget, kontakt venligst bestyrelsen.

Undervisning på anlægget:

Undervisning på anlægget skal ske efter gældende regler. Dvs. at der skal undervises efter hhv. undervisningsplan til kat. A og B. Det er desuden instruktørens ansvar, at der anvendes køretøjer der opfylder kravene til undervisningen.

Et medlem der ikke overholder banereglementet eller ikke underviser efter gældende regler, meddeles en skriftlig advarsel med opfordring til at efterkomme advarslen.

Misbrug af medlemskab:

Misbrug af medlemskab medfører øjeblikkelig eksklusion for bestandigt.

Ved misbrug forstås fx:
– at et aktivt medlem underviser elever fra andre køreskoler, hvor kørelæreren fra den pågældende køreskole ikke er aktivt medlem.
– at et aktivt medlem lader en kørelærer, som ikke er medlem, undervise på manøvrebane eller på køreteknisk anlæg, hvor kørelæreren ikke i forvejen er godkendt af bestyrelsen.
– at et aktivt medlem lader udefrakommende instruktører afvikle førstehjælpskursus på anlægget – at et aktivt medlem anvender lokalerne på anlægget til andet end det formål, som lokalet er udlejet til.

Skader på materiel:

Såfremt et aktivt medlem fortier eller skjuler en skade på NKTA’s materiel, medfører det øjeblikkelig eksklusion.

Antal skader/karantæne/eksklusion:

Tre skader på køretøjer pr. år – regnet fra første skades indtruffen – medfører første gang karantæne i 1 år. Anden gang karantæne i 2 år. Ved tredje karantæneperiode ekskluderes medlemmet for bestandigt.

Økonomiske udeståender:

Ved inkassovarsel for tilgodehavende m.m. – fx manglende betaling af baneleje, lokaleleje, billeje, selvrisiko eller kontingent – medfører øjeblikkelig eksklusion.