Typer af medlemskaber i Helsingør Kørelærerforening

Almindeligt medlem:

 • Sommerfest
 • Julefrokost
 • Diverse kurser (fx køreteknisk kursus)
 •  Rabat på efteruddannelse
 •  Deltagelse i studierejser (mod egen betaling)
 •  Nyeste opdateringer vedr. love og regler for vores branche
 • Diverse rabat-aftaler
 • Mulighed for leje af reserve skolevogn

Aktivt medlem:

 • Brug af anlæggets faciliteter. Herunder mulighed for leje af lokaler, booking af manøvrebane og booking af køreteknisk anlæg m.m.
 • Sommerfest
 • Julefrokost
 • Diverse kurser (fx køreteknisk kursus)
 • Rabat på efteruddannelse
 • Deltagelse i studierejser (evt. egenbetaling)
 • Nyeste opdateringer vedr. love og regler for vores branche
 • Diverse rabat-aftaler
 • Mulighed for leje af reserve skolevogn

Passivt medlem:

 • Sommerfest
 • Julefrokost
 • Deltagelse i studierejser (mod egen betaling)